Screenshot at Nov 18 11-16-35
slike-426
eko-srpsku-privredu

O MENI

Kostadin D. PUŠARA

• Rođen u Gacku, Hercegovina.  Živi i radi u Beogradu.

• Završio Ekonomski fakultet u Beogradu 1971. godine (prosek 8,4).  Tema diplomskog rada: “Finansijski efekti integracije robnih kuća”, mentor: Prof. dr Milutin Ćirović. Bio stipendista Narodne Banke SFRJ.

• Završio poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine (prosek 9,5).

Tema magistarskog rada: “Oporezivanje ličnih dohodaka u samoupravnom socijalističkom društvu u periodu 1965-1975. godine” (naučna oblast finansije). Mentor: Prof. dr Miroslav Petrović, vanredni profesor Pravnog fakulteta

Specijalizacija u oblasti međunarodnog poslovnog finansiranja i rizika u bankarstvu: Italija, Milano (1985) i Švajcarska, Bazel (1986).