Dobrodošli

Na web stranicu Prof.dr,sc, Kostadina Pušare (finansije i bankarstvo!)
Ako vam trebaju konsultacije! Kontaktirajte me!

Moj PortfolioKontakt